มอเตอร์ไฟฟ้าซอมฟี้ (SOMFY)

 

มอเตอร์ SOMFY

ขนาด 50 มม. Altus 50 RTS 6/17

Option อุปกรณ์เสริม : รีโมทแบบใช้ในการควบคุมม่านม้วนมอเตอร์พร้อมกัน หรือ ควบคุมแยก ขึ้น - ลง อิสระสูงสุด 4 ชุด

 

Product

type

Max.(Nm)

Torque

Speed(RPM)

ความเร็ว

รอบ/นาที

Tube(mm.)

เพลาขนาด

วงใน มม.

Power in

(W)watts

อัตราไฟฟ้า

Capacity(kg)

Lifting

กำลังการยก

Max.

Rotate

(Turns)

Altus 6/17 RPM
6
17
50 ,63
90
24 ,19
46
Altus 6/32 RPM
6
32
50 ,63
120
24 ,19
46
Altus 10/17 RPM
10
17
50 ,63
120
40 ,31
46
Altus 10/32 RPM
10
32
50 ,63
160
40 ,31
46

 

 

 

รีโมทคอนโทรล 1 ช่องสัญญาณ (1 :1 ชุด)

 

รีโมทคอนโทรล 4 ช่องสัญญาณ (1 :4 ชุด)

 

สวิทซ์ไร้สายควบคุม 1 ช่องสัญญาณ

 

Copyright©2015