มอเตอร์ไฟฟ้าอีเลโร (Elero)

 

มอเตอร์ (Elero) อีเลโร ผลิตจากประเทศเยอรมันนี สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 95 กิโลกรัม แล้วแต่คุณสมบัติของแต่ละรุ่น สามารถแบ่งผ้าออกหลายชิ้น โดยใช้ชุดข้อต่อแบ่งผ้า (Intermediate) ใช้เพียงมอเตอร์ เอลเลโรตัวเดียว Motorize system สามารถทำม่าน Skylight Roll-up Type ม่านม้วนไฟฟ้าแบบม้วนเก็บหมดถึงเพดาน หรือ Skylight Roman Balloon type ม่านพับไฟฟ้าม้วนเก็บขึ้นไป เหมาะสำหรับ สถานที่เช่นโรงแรม โถงบันไดที่มีความสูง สร้างความสวยงามและภูมิฐานให้กับสถานที่นั้นๆ มอเตอร์ Elero ได้รับรองมาตรฐานการผลิต และความปลอดภัยจากยุโรป ระบบสวิทซ์(Switch) และระบบรีโมท (Remote control) รุ่นใหม่ล่าสุด มีสไตล์เรียบหรูและโดดเด่น โดยมีแบบชนิด 1 ช่องสัญญาณ (1:1) , 5ช่องสัญญาณ (1:5), และ 10 ช่องสัญญาณ (1:10) เปิด - ปิดพร้อมกันทุกชุด

 

 

Product type
Max.(Nm) Torque

Speed(RPM) ความเร็วรอบ/นาที

Tube(mm)

เพลาขนาดวงใน (มม.)

Power in (w)watts

อตราไฟฟ้า

Capacity(kg) Liffing กำลังยกน้ำหนักได้

Max.Rotate

(Turns)

VariEco M10
10
14
65,83 mm.
150
31
35
VariEco M30
30
14
65,83 mm.
200
95, 72
35
VariEco M12/13
12
23
65,83 mm.
200
38, 28
35
RolTop M10
10
14
65,83 mm.
150
31
40
RolTop M20
20
14
65,83 mm.
220
63, 48
40
RolTop M6/35
6
35
65,83 mm.
200
19
40
RolTop M6/35
9
35
65,83 mm.
200
28, 21
40
 
   อุปกรณ์เสริม (Elero Option)

 

รีโมทแบบ 1:5 และ 1:10 ช่องสัญญาณ ใช้ในการควบคุม

ม่านม้วนมอเตอร์พร้อมกัน หรือ ควบคุมแยก ขึ้น-ลง อิสระสูงสุด 5 ชุด

รีโมทคอนโทรล 5 ช่องสัญญาณ (1 : 5 ช่อง)

รีโมทคอนโทรล 10 ช่องสัญญาณ (1 : 10 ช่อง)

สวิทซ์ไร้สาย (Individual RTS wireless wall switch)

ชุดข้อต่อแบ่งผ้า Intermediate ระบบมอเตอร์

Switch-1
Switch-2

Wall mount

Receiver

Combo 868

Receiver

MonoTel 2

1:1

 

 

  Memo Tec
 • Intelligent switch with daily switching time
 • Weekly switching time
 • Intermediate position
 • Ventilation or tilting position

 

  VarioTec
 • Intelligent switch with daily switching time
 • Weekly switching time
 • Intermediate position
 • Ventilation or tilting position
  Monotel
 • Hand-hld radio transmitter for controlling one or more receivers
 • Large Up-Stop-Down buttons
 • Text panel
 • Covered programming button
 • Uses standard batteries
  VarioTel
 • 5+1 channel hand-held radio transmitter
 • Transmitter with 5 individual label fields
 • Large Up-Stop-Down buttons
 • Text panel
 • Covered programming button
 • Uses standard batteries
  VarioTel Plus 10
 • 10+1 channel hand-held radio transmitter with sliding switch
 • Switch for manual/automatic Switching
 • Large Up-Stop-Down buttons
 • Covered programming button
 • Uses standard batteries
  Radio-controlled drives with 868 MHz
 • No acoustic signals when programming the transmitter (formerly Optilite)
 • Optical acknowledgement by thi drive when programming the transmitter
 • Simplification of the programming procedure
 • Possibility of position programming by radio or assembly cable
  SMI drives
 • ACS-SMI,CSM-SmI,JA-SMI and modified DMI drives,i.e
 • The data protocols are standardized
 • Precise movement to defined positions
 • Sub-addressing is possible
 • Topology independent
 • The drives require SMI actuator for being controlled by bus system
  CSM-868 radio receiver
 • Radio frequency 868 MHz for reliable transmission
 • Easy and rapid installation and commissioning
 • Small space requirement
 • Capability for position programming by radio or assembly cable
 • Automtically compensate for changes in the fabric length
 • Available in the sizes type 8,9 and 11 (from 40 mm shafts)
  Combio-868 motor controller
 • External radio receivers roller shutters & sun protection system
 • Short reaction times-particularly suitable for venetian blinds
 • Small,compact structural shape
 • Simple installation
 • Can be retrofitted without hassle
 • Splash protection

 

 

Copyright©2015