มอเตอร์ไฟฟ้าทูบี(TUBE)

 

 

มอเตอร์ TUBE

ขนาด 45 มม.

สินค้าใหม่ มารตฐานจากประเทศฝรั่งเศส

 

TUBE 45 MOTOR - WIRED (230V/50Hz)
Description

Torque

(Nm)

Speed

(rpm)

Power
(W)
Current
(A)
Running Time
(min)

IP rating

(motor only)

Revolution

Limit (turns)

Length

(mm)

NR1/10-28
10
28
175
0.75
4
IP44
30
580
NR1/20-28
20
28
290
1.25
4
IP44
30
610
TUBE 45 MOTOR - RADIO (230V/50Hz)
NR1/10-28-R
10
28
175
0.75
4
IP44
infinite
580
NR1/20-28-R
20
28
290
290
4
IP44
infinite
700
CONTROLLERS
SCE-R1 Gunmetal
SCE-R5 Gunmetal
SCE-R15 Gunmetal
Switch radio

1 : Channels ,

Color : White & Dark Grey

5 : Channels ,

Color : White & Dark Grey

15 : Channels ,

Color : White & Dark Grey

1 : Channels ,

Color : White

 

Copyright©2015