ม่านปรับแสงฟีเรนซ์
 

 

 

        ม่านปรับแสงฟีเรนซ์ (Vertical blinds) ม่านปรับแสงแนวตั้ง ฟีแรนซ์ สามารถใช้ได้ กับแผ่นอลูมิเนียม และกับ ใบผ้าไฟเบอร์กลาส์ Fiberglass, ใบผ้ากันแสงแดด 100% Black out 100 % และ ใบผ้า Dim out กันแดดได้ 75% ขนาด 89 มม. หรือ 127 มม. นอกจากนั้น การชักและเก็บแผ่นใบ ยังสามารถเลือกชักจากซ้ายมาขวา หรือ กลับกันเพียงด้านเดียว และหรือ การชักออกทั้งสองด้านพร้อมกัน เช่นเดียวกับการเก็บแผ่นใบ ซึ่งสามารถเก็บไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อความสะดวกและคงทนในการใช้งาน

 

   
 
รีโมทม่านปรับแสง