ฉากกั้นห้องฟีเรนซ์
 

 

 

        ฉากกั้นห้องฟีเรนซ์ เลือกใช้วัตถุดิบที่ได้มาตราฐานจึงมีความคงทนต่อการใช้งานที่ยาวนานในสภาพอากาศของประเทศไทย สามารถติดตั้งง่ายใช้พื้นที่น้อยชุดการใช้งานแบบแยกกลางไม่มีช่องว่างระหว่างเสาทำให้ปิดสนิท สามารถดัดโค้งรางอลูมิเนียมเป็นรูปตัวแอล 90 องศา หรือรูปตัวยูเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของห้องที่คุณต้องการ พร้อมยังสามารถดัดโค้งตามรูปของพื้นที่ได้อีกด้วย มีลายสีให้เลือก 6 สี ความหนาของใบฉากหนาถึง 6 มม. และกว้าง 85 มม. รางล่างทำจากอลูมิเนียม 100% เป็นสีเดียวกับตัวฉาก ใบฉากทำจากพีวีซีเกรด A นำเข้าจากต่างประเทศ แข็งแรงพร้อมทั้งเคลือบผิวด้วยสาร UVจึงทำให้มีความคงทนในการใช้งาน
และสามารถทำความสูงได้ถึง 3.20 เมตร และไม่จำกัดความกว้าง ท่านสามารถสัมผัสถึงความเรียบหรู